Hero Start Publik Webb 1920X1080 191219 12

ELKEDJAN LANI Eltjänst AB skall vara den naturliga och innovative samarbetspartnern med rätt teknisk kompetens samt visa lönsamt och vara en attraktiv arbetsgivare allt detta för att kunna finnas kvar och serva framtidens kunder med service som det var förr.”