Hero Start Publik Webb 1920X1080 191219 15

Energibesparing

Energibesparing

Intresset för energibesparing har under senare år ökat kraftigt. Högre energikostnader tillsammans med allt större miljöhänsyn har starkt bidragit till ett förändrat synsätt. Idag pratar man allt oftare om en byggnads livskostnad där energi utgör en väsentlig del. Vi är utbildade och certifierade för att projektera, leverera och underhålla lösningar inom behovsstyrd energibesparing. För industri, bygg/fastigheter och offentlig förvaltning. Våra lösningar baserar sig på ett antal olika delar där vår kunskap utgör grunden. Kunskapen om hur man skapar minskad elförbrukning och längre livslängd på ansluten elektrisk utrustning.

Umbraco.Web.PublishedModels.Image

Vi hjälper dig gärna

Vill du veta mer om vad riksavtal innebär och hur vi kan hjälpa er verksamhet? Vi svarar gärna på frågor om partnerskap för centrala avtal och lokala leveranser.