Architecture Blur Bright 1329061

Om oss 

 

Grönteknik i Sverige AB startar 2020 av Malin, Bertil och Patrik. Vår vision är att vara en komplett leverantör av grön teknik till företag, privatpersoner och lantbruk.

 

Grönteknik i Sverige fokuserar på energioptimering och solenergi och är verksamma i nordvästra Skåne med säte i Helsingborg och Halmstad. Vi har specialiserat oss på att hjälpa våra kunder att effektivisera sin energianvändning och utnyttja solenergi för att minska beroendet av konventionella energikällor. Genom att erbjuda innovativa lösningar och tekniker till såväl privatpersoner som företag bidrar vi till att förbättra energieffektiviteten och främja användningen av förnybar energi.

Besök vår hemsida för att veta mer! 

Vad vill vi?

Grönteknik vill fungera som partner i utvecklingen av den gröna tekniken inom lantbruk och företag.

 

Hur jobbar vi?

Vi gör detta genom att ihop med ledningen kartlägga nuläge samt mål som vi bryter ner för ständig förbättring och utveckling.

 

Varför gör vi detta?

Detta gör vi för att förbättra företagets kretslopp och ekonomi.

 

 

 

Vi inventerar nuvarande system och hur företaget ser ut idag.

Hur vill du att ditt företag ser ut om 10 år?

Vi jobbar med dina tekniska system och för att de skall skapa bästa nytta, bästa ekonomi samt minsta energikostnaden för dig!

Vi inventerar dina system med drifttider och energiförbrukningar och utgår från dessa data för att förbättra.

Du sätter upp budget och mål som vi jobbar för att nå.

 

Vid nyinstallationer är vi med som din partner från ax till limpa.

/

Patrik Johansson, patrik.johansson@gronteknik.se

 

Vi har behörighet att arbeta med alla spänningar från högspänning till lågspänningskretsar

Våra kunder är vanligtvis offentlig sektor, företagare, lantbrukare och privatpersoner.

Vi jobbar med Elkedjan på bröstet och tillsammans är vi omkring 140 företagare på 190 orter i Sverige vårt bolagsnamn är Lani Eltjänst AB och har sitt säte i Helsingborg.

Vi välkomnar både nya och gamla kunder att utmana oss! / Patrik